New product

Cosa sono i nootropi?

By |November 1st, 2022|Uncategorized|

Quali risultati potresti ottenere concentrandoti un po’ di più tutti i giorni? E se la tua memoria fosse più efficiente o se potessi mettere ordine alle tue idee per vedere tutto più chiaro? I nootropi servono proprio a questo, ad aiutare il cervello ad esprimere tutto il suo potenziale. Dentro la mente  Nel 1972, lo scienziato rumeno Corneliu E. Giurgea coniò il termine nootropo al culmine di anni di ricerca su ciò che definì “funzioni cerebrali superiori” (1). La definizione di nootropo deriva dalle parole greche nous, che significa “mente” e tropē, che significa “cambiamento” o “trasformazione” per sottolineare i benefici dei nootropi sulle prestazioni mentali e cognitive. Secondo il dott. Giurgea, perché una sostanza possa essere definita nootropica deve rispettare alcuni criteri come, ad [...]

Geef je focus een boost met Nootropic Elixir

By |October 28th, 2022|Uncategorized|

Het is niet eenvoudig om alle functies van de hersenen te bevatten: van het coördineren van basisfuncties zoals met je ogen knipperen en ademen tot hogere cognitieve functies zoals denk- en leerprocessen en het geheugen. Nootropic Elixir combineert de beste ingrediënten uit de natuur om een optimale hersenfunctie, geheugen en focus te ondersteunen. Lichaam en geest Hoewel ze ongeveer 3 pond of slechts 2% van het lichaamsgewicht van een gemiddelde persoon wegen, vragen de hersenen een onevenredig aandeel van onze hulpbronnen en verbruiken ze ongeveer 20% van de zuurstofvoorziening van het lichaam (1). De hersenen zijn het meest complexe orgaan van het lichaam en huisvesten ongeveer 86 miljard neuronen. Elk van deze neuronen vormt verbindingen met talloze andere neuronen om [...]

Go to Top