Kracht van het verleden, kracht van de toekomst

May 10, 2021,

Ashleigh Turnbull

Er is nog nooit een spannendere tijd geweest om deel uit te maken van Isagenix dan nu. We blijven ons merk transformeren, aanpassen en opwaarderen, terwijl we nog steeds trots zijn op wie we zijn en waar we vandaan komen. Voormalig professioneel wielrenner Steven Rooks staat nog maar aan het begin van zijn Isagenix reis. We spraken met Steven om erachter te komen hoe hij de kracht van zijn ervaringen uit het verleden aanwendt om een Isagenix kracht van de toekomst te worden!

Is voeding als professioneel wielrenner altijd de sleutel geweest tot je training?

Ik ben al 40 jaar beroepsrenner en in die tijd heb ik in totaal 46 overwinningen behaald, werd tweede in de Tour de France van 1988 en won de bolletjestrui voor het bergklassement. Tijdens mijn loopbaan was voeding altijd belangrijk, maar toen had ik nog geen ervaring met sportvoeding. Je ziet nu zoveel meer over voeding in de media en het belang om goed voor je lichaam te zorgen. Als atleet gaat het er bij voeding om je lichaam te voeden met wat het nodig heeft voor de training en ik fiets nog steeds 3-4 keer per week. Als vader is het belangrijk om gezond te blijven, zodat ik er nog vele jaren voor mijn dochter kan zijn!

Hoe ben je met Isagenix begonnen?

Ik ben met Isagenix in contact gekomen door Sander de Bruijn die ik via een wederzijdse vriend heb leren kennen. Sander gaf me wat samples om te proberen en mijn favoriet was de Isalean™ Shakes, ik neem er de meeste dagen een als ontbijt. Ik heb het momenteel erg druk met werk, dus de shakes zijn perfect als ontbijt, want ze zijn snel en makkelijk en houden me op de been tot lunchtijd.

Welke Isagenix-producten gebruik je tijdens het trainen?

Ik verbruik zo veel energie tijdens het fietsen, dus de AMPED™ Nitro of eShots™ zijn perfect om me een boost te geven voor een training. Als ik een lange rit ga maken, neem ik altijd een IsaLeanBar mee om me op de been te houden. Na een training gebruik ik AMPED™ Post-Workout om te herstellen.

Welke producten zou je andere fietsers aanraden?

Ik raad je ten zeerste aan AMPED™ Hydrate te gebruiken, het geeft je lichaam wat het nodig heeft tijdens de training en smaakt geweldig! Het is ook heel belangrijk om je lichaam te voeden met de juiste voeding en de IsaLean™ shakes zijn een geweldige manier om eiwitten in je lichaam te krijgen.

Wat is je volgende doel met Isagenix?

Nu ik zelf ervaring heb opgedaan met de producten, wil ik ook anderen helpen op hun reis naar welzijn. De volgende stap voor mij is om te leren hoe ik een bedrijf kan opbouwen via You Share, They Share, Repeat. Ik heb al een geweldig netwerk van andere fietsers en atleten waarmee ik in contact ben gekomen tijdens mijn carrière, en met de steun van Sander hoop ik Isagenix te delen met vele anderen in Nederland en daarbuiten!

2-Star Silver Circle, Crystal Director, Sander de Bruijn and Steven Rooks

Share This Story, Choose Your Platform!

Kracht van het verleden, kracht van de toekomst

May 10, 2021,

Ashleigh Turnbull

There’s never been a more exciting time to be a part of Isagenix than right now. We’re continuing to transform, adapt and elevate our brand whilst still being proud of who we are and where we’ve come from. Former professional road racing cyclist, Steven Rooks, is just at the start of his Isagenix journey. We caught up with Steven to find out how he is harnessing the power of his past experiences to become an Isagenix force of the future!

 

As a professional Cyclist, has nutrition always been key to your training?

I’ve been a professional cyclist for 40 years and in that time, I’ve had a total of 46 victories, I finished second in the 1988 Tour de France and won the polka dot jersey for the mountain’s classification. During my career, nutrition was always important, but back then, I didn’t really have any experience with sports nutrition. You see so much more about nutrition in the media now and the importance of looking after your body. As an athlete nutrition is all about fuelling your body with what it needs for training and I still cycle 3-4 times a week. As a Father, it’s important to stay healthy so that I’m there for my daughter for many years to come!

 

How did you get started with Isagenix?

I was introduced to Isagenix by Sander de Bruijn who I met through a mutual friend. Sander gave me some samples to try and my favourite was the Isalean™ Shakes, I have one most days for breakfast. I’m really busy with work at the moment so the shakes are perfect for breakfast because they’re quick, easy and keep me going until lunch time.

 

What Isagenix products do you use when training?

I use so much energy when cycling so, the AMPED™ Nitro or eShots™ are perfect for giving me a boost before a workout. If I’m going for a long ride, I always take an IsaLean™ Bar to keep me going. After a workout I use AMPED™ Post-Workout to recover.

 

What products would you recommend to other cyclists?

I would highly recommend using AMPED™ Hydrate, it gives your body what it needs whilst training and tastes great! It’s also really important to fuel your body with the right nutrition and the IsaLean™ shakes are a great way to get protein into your body.

 

What’s your next goal with Isagenix?

Now that I have had my own experience with the products, I want to help others on their wellbeing journey too. The next step for me is to learn how I can build a business through You Share, They Share, Repeat. I already have a great network of other cyclists and athletes that I’ve connected with throughout my career, and with Sanders support, I hope to share Isagenix with many others across the Netherlands and beyond!

2-Star Silver Circle, Crystal Director, Sander de Bruijn and Steven Rooks

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top