Meet our 2021 IsaBody Round 2 Finalists

October 6, 2021,

Ashleigh Turnbull

David Finnigan

Netherlands

I work in Aviation which means most of the time I’m away from my family, so when I’m home, I want to be the dad who has the energy to spring into action whenever my two young boys say so. However, my boys knew that they had to wait for me to stretch for ten minutes before stepping into action! I was burnt out, both physically and mentally and even though I could see where I wanted to be with my health and fitness goals, I didn’t have the right mindset to address it because I was exhausted. I was simply operating to work, and due to working late and having little time to prepare meals, the easy option was something sugary or quick unhealthy choices.

Fortunately for me, I met Steven Hewitt and I found out that he had a similar story to myself, and he had amazing results with Isagenix. Now I only wonder why I waited 18 months to say yes to the same plan as him! Isagenix gave me the consistency I needed – two super quick smoothies a day, a balanced meal and a couple of healthy snacks gave me all the nutrition my body needed! The smoothies take 30 seconds to prepare and fill me up for hours and I actually save money now on food shopping. It really has been that easy.

After using this nutrition system, I have lost kilos of unwanted fat and gained muscle mass. I am no longer bloated and I’ve started exercising again, I wake up happier in myself and the new found energy I have is amazing. I can confidently now say I have the energy to do whatever my boys want at any given moment! Isagenix is an amazing community and I now have the growing desire to help as many people as possible find themselves again like I have.

Jochen Baele

Belgium

I had already made a few attempts to lose weight, but nothing really helped, so skeptically I started Isagenix on the advice of someone I met who’d had great results with it. At first I declared him crazy, but now it’s my new lifestyle. I went from always having too much unhealthy food to now eating a healthy balanced diet with lots vegetables and fruit, and I went from doing absolutely no sport to now exercising three or four times a week. It’s been such a lifestyle change for me.

Now my mantra is to make every day count! My progress has been great – from December 2020 I started doing light walks and in April 2021 I was able to run my first 10km in under one hour. I’ve now got the bug and would like to do the 20km “kom op tegen kanker” race next year! This was once a distant dream that I never thought possible, but now it’s a reality! It was always my wish to do something like that in honour of my best friend who died of cancer 11 years ago, so I’m so grateful that I’ve found something that’s enabled me to be fit and healthy enough to achieve it!

The help and motivation you receive from everyone at Isagenix is unprecedented. From workout suggestions to ingredients and menu planning, it’s been so supportive from the get go. I’m now looking forward to my second IsaBody Challenge, to even more workouts and especially to more tasty and healthy food!

Sophie Locke

United Kingdom

Isagenix is more than a weight loss solution for me. It was the kick start I needed to help me on my journey to recovery from the hardest year of my life in 2020.

My second child was born in the first UK lockdown, and due to an undiagnosed milk intolerance, he cried uncontrollably for prolonged periods, which led me to suffer with postnatal depression, mood swings and poor eating habits. To cope I turned to hot chocolate and binge eating. I remember my worst point was Christmas 2020 – I’d put on weight, I was miserable and my mental health declined drastically, so on New Year’s Eve I promised myself 2021 would be a year of healing.

I was nervous but determined to get myself out of the black hole so, I signed up to Isagenix, I began gentle exercise by walking with my baby in his carrier, and I also signed up to counselling. I even ordered my first cook book, and I’d never enjoyed cooking but I found myself getting excited about new recipes I was going to make. Bit by bit I began to feel better. After 30 days I braved running, starting with 5k. It was hard at first, but I enjoyed the sense of achievement and quickly saw an improvement to my times and my mood. 60 days passed and I was on the road to recovery – I’d started enjoying trail running and increased my distances.

I’m 16 weeks in now and I hardly recognise myself. I’ve entered a half marathon and train with the Isagenix AMPED™ range. I’ve developed coping strategies for my mental health which don’t include unhealthy eating habits. Everyone I know tells me how energised I am, how well I look and how happy I have become! But it’s not just the big changes that have impacted me. I notice the little things too, like how I bought a new watch strap because my old one was too big, and how when I returned to work, my suit was so big I had to dig out my 10-year-old suit from when I first started my job. I could go on…

Isagenix is more than a weight loss solution for me. It is now the way I start my day, end my day and get the best performance from myself throughout the day!

Be one of our next IsaBody Challenge Finalists!

Inspired by these incredible stories? We certainly are. Register for your own IsaBody Challenge today and discover how you can transform your life in 16-weeks*.

WEIGHT-LOSS DISCLAIMER

Results not typical. In a study performed in 2012 by University of Illinois at Chicago researchers, subjects lost an average of 9 pounds with an average of 2 pounds of the loss from visceral fat after 30 days on an Isagenix System. The subjects also had a greater level of adherence and had more consistent weight loss from week to week compared to subjects on a traditional diet. For more information on the study, visit IsagenixHealth.net

In a two-phase study performed in 2015-16 by Skidmore College, Saratoga Springs, New York, researchers evaluated use of Isagenix products for weight loss followed by weight maintenance. As part of the weight-loss phase, the participants took part in a calorie-controlled regimen of Shake Days and one Cleanse Day per week and lost an average of 24 pounds after 12 weeks. During the weight-maintenance phase, the subjects who continued the calorie-controlled program using Isagenix products better maintained their weight loss in comparison to those who transitioned to a traditional diet after 52 weeks.

Share This Story, Choose Your Platform!

Meet our 2021 IsaBody Round 2 Finalists

October 6, 2021,

Ashleigh Turnbull

David Finnigan

Nederland

Ik werk in de luchtvaart, wat betekent dat ik het grootste deel van de tijd weg ben van mijn familie, dus als ik thuis ben, wil ik de vader zijn die de energie heeft om in actie te komen wanneer mijn twee jonge jongens dat vragen. Mijn jongens wisten echter dat ze tien minuten moesten wachten zodat ik kon stretchen voordat ze in actie kwamen! Ik was opgebrand, zowel fysiek als mentaal en hoewel ik kon zien waar ik wilde zijn met mijn gezondheids- en fitnessdoelen, had ik niet de juiste mentaliteit om het aan te pakken omdat ik uitgeput was. Ik was gewoon aan het werk om te werken, en omdat ik laat aan het werk was en weinig tijd had om maaltijden te bereiden, was de gemakkelijke optie iets suikerachtigs of snelle ongezonde keuzes.

Gelukkig voor mij ontmoette ik Steven Hewitt en ik ontdekte dat hij een soortgelijk verhaal had als ik, en hij had geweldige resultaten behaald met Isagenix. Nu vraag ik me alleen af waarom ik 18 maanden heb gewacht om ja te zeggen tegen hetzelfde plan als hij! Isagenix gaf me de consistentie die ik nodig had, twee supersnelle shakes per dag, een uitgebalanceerde maaltijd en een paar gezonde snacks gaven me alle voeding die mijn lichaam nodig had! Het kost 30 seconden om de shakes voor te bereiden en ze geven me urenlang een gevuld gevoel en ik bespaar nu echt geld op boodschappen doen. Het is echt zo makkelijk geweest.

Na het gebruik van dit voedingssysteem ben ik kilo’s aan ongewenst vet kwijtgeraakt en heb ik spiermassa gewonnen. Ik heb geen opgeblazen gevoel meer en ben weer begonnen met sporten, ik word gelukkiger wakker en de hervonden energie die ik heb is geweldig. Ik kan nu vol vertrouwen zeggen dat ik de energie heb om op elk moment te doen wat mijn jongens willen! Isagenix is een geweldige gemeenschap en ik heb nu de groeiende wens om zoveel mogelijk mensen te helpen zichzelf weer te vinden zoals ik.

Jochen Baele

België

Ik had al een paar pogingen gedaan om gewicht te verliezen, maar niets hielp echt, dus sceptisch begon ik Isagenix op advies van iemand die ik ontmoette die er geweldige resultaten mee had behaald. Eerst verklaarde ik hem voor gek, maar nu is het mijn nieuwe levensstijl. Ik ging van altijd te veel ongezond eten naar een gezond uitgebalanceerd dieet met veel groenten en fruit, en ik ging van absoluut niet sporten naar nu drie of vier keer per week sporten. Het is een grote verandering van levensstijl voor mij geweest.

Nu is mijn mantra om elke dag te laten tellen! Mijn vooruitgang is geweldig, vanaf december 2020 ben ik begonnen met lichte wandelingen en in april 2021 kon ik mijn eerste 10 km in minder dan een uur lopen. Ik heb nu de smaak te pakken en wil volgend jaar de 20 km “kom op tegen kanker”-race lopen! Dit was ooit een verre droom die ik nooit voor mogelijk had gehouden, maar nu is het realiteit! Het was altijd al mijn wens om zoiets te doen ter ere van mijn beste vriend die 11 jaar geleden aan kanker stierf, dus ik ben zo dankbaar dat ik iets heb gevonden waardoor ik fit en gezond genoeg ben om het te bereiken!

De hulp en motivatie die je van iedereen bij Isagenix krijgt, is ongekend. Van trainingssuggesties tot ingrediënten en menuplanning, het is vanaf het begin zeer ondersteunend geweest. Ik kijk nu uit naar mijn tweede IsaBody Challenge, naar nog meer trainingen en vooral naar meer lekker en gezond eten!

Sophie Locke

Verenigd Koninkrijk

Isagenix is voor mij meer dan een oplossing voor gewichtsverlies. Het was de kickstart die ik nodig had om me te helpen op mijn traject naar herstel van het moeilijkste jaar van mijn leven in 2020.

Mijn tweede kind werd geboren in de eerste Britse lockdown en vanwege een niet-gediagnosticeerde melkintolerantie huilde hij oncontroleerbaar gedurende lange perioden, waardoor ik last kreeg van postnatale depressie, stemmingswisselingen en slechte eetgewoonten. Om het aan te kunnen wendde ik me tot warme chocolademelk en eetbuien. Ik herinner me dat mijn ergste punt Kerstmis 2020 was. Ik was aangekomen, ik voelde me ellendig en mijn geestelijke gezondheid ging drastisch achteruit, dus op oudejaarsavond beloofde ik mezelf dat 2021 een jaar van genezing zou zijn.

Ik was nerveus, maar vastbesloten om mezelf uit het zwarte gat te krijgen, dus schreef ik me in bij Isagenix, begon ik met lichte oefeningen door met mijn baby in zijn draagzak te lopen, en ik meldde me ook aan voor looptraining. Ik bestelde zelfs mijn eerste kookboek en ik hield nooit van koken, maar ik merkte dat ik enthousiast werd over nieuwe recepten die ik ging bereiden. Beetje bij beetje begon ik me beter te voelen. Na 30 dagen durfde ik hard te lopen en begon met 5 kilometer. In het begin was het zwaar, maar ik genoot van het gevoel van presteren en zag al snel een verbetering in mijn tijden en mijn humeur. Er gingen 60 dagen voorbij en ik was op weg naar herstel. Ik begon van hardlopen te genieten en mijn afstanden te vergroten.

Ik ben nu 16 weken bezig en ik herken mezelf nauwelijks meer. Ik heb deelgenomen aan een halve marathon en train met de Isagenix AMPED™- producten. Ik heb strategieën ontwikkeld voor mijn geestelijke gezondheid die geen ongezonde eetgewoonten omvatten. Iedereen die ik ken vertelt me hoe energiek ik ben, hoe goed ik eruitzie en hoe gelukkig ik ben geworden! Maar het zijn niet alleen de grote veranderingen die mij hebben geraakt. Ik merk ook de kleine dingen, zoals hoe ik een nieuwe horlogebandje kocht omdat mijn oude te groot was en toen ik weer aan het werk ging, mijn pak zo groot was dat ik mijn 10 jaar oude pak moest pakken  van toen ik voor het eerst was begonnen met mijn baan. Ik kan nog wel even doorgaan…

Isagenix is voor mij meer dan een oplossing voor gewichtsverlies. Het is nu de manier waarop ik mijn dag begin, mijn dag beëindig en de hele dag het beste uit mezelf haal!

Wees één van onze volgende IsaBody Challenge Honourable Mentions of zelfs finalisten!

Geïnspireerd door deze ongelooflijke verhalen? Wij in ieder geval wel. Meld je vandaag nog aan voor je eigen IsaBody Challenge en ontdek hoe je je leven in 16 weken* kunt transformeren.

GEWICHTSVERLIESDISCLAIMER

Ongebruikelijke resultaten. In een in 2012 door onderzoekers aan de University of Illinois (Chicago, VS) verricht onderzoek waren proefpersonen die een Isagenix Systeem gebruikten na 30 dagen gemiddeld 4 kilo kwijtgeraakt, waarvan gemiddeld bijna 1 kilo aan visceraal vet. De proefpersonen hielden zich ook strenger aan hun dieet en realiseerden wekelijks een consistenter gewichtsverlies vergeleken met proefpersonen die een traditioneel dieet volgden. Bezoek IsagenixHealth.Net voor meer informatie over de studie.

In een tweefasenonderzoek dat in 2015-16 door Skidmore College (Saratoga Springs, New York, VS) is verricht, beoordeelden onderzoekers het effect van het gebruik van Isagenix-producten op gewichtsverlies en -behoud. Als onderdeel van de gewichtsverliesfase onderwierpen de deelnemers zich aan een caloriearm regime van Shake Dagen en één Cleanse Day per week, en na 12 weken waren ze gemiddeld bijna 11 kilo afgevallen. In de gewichtsbehoudsfase hielden de proefpersonen die het caloriearme programma waren blijven volgen met Isagenix-producten hun gewichtsverlies beter in stand ten opzichte van proefpersonen die na 52 weken waren overgestapt op een traditioneel dieet.

Share This Story, Choose Your Platform!

Meet our 2021 IsaBody Round 2 Finalists

October 6, 2021,

Ashleigh Turnbull

David Finnigan

Pays-Bas

Je travaille dans le secteur de l’aviation, ce qui signifie que la plupart du temps, je suis loin de ma famille. Lorsque je suis à la maison, je veux être un père avec l’énergie nécessaire pour passer à l’action dès que mes deux jeunes garçons le demandent. Pourtant, mes garçons savaient qu’ils devaient attendre que je m’étire pendant dix minutes avant de faire quoi que ce soit ! J’étais épuisé, tant physiquement que mentalement. Même si je voyais où je voulais en venir avec mes objectifs de santé et de forme physique, je n’avais pas l’état d’esprit nécessaire pour les atteindre parce que j’étais exténué. Je me contentais d’aller travailler, et comme je travaillais tard et que j’avais peu de temps pour préparer les repas, je choisissais la solution de facilité, avec quelque chose de sucré ou des plats rapides et mauvais pour la santé.

Heureusement pour moi, j’ai rencontré Steven Hewitt. J’ai découvert qu’il avait une histoire similaire à la mienne, et qu’il avait obtenu des résultats étonnants avec Isagenix. Maintenant, je me demande pourquoi j’ai attendu 18 mois avant de commencer le même programme que lui ! Isagenix m’a fourni la structure dont j’avais besoin : deux smoothies instantanés par jour, un repas équilibré et quelques collations saines. J’ai pu ainsi bénéficier de tous les éléments nutritifs dont mon corps avait besoin ! Les smoothies se préparent en 30 secondes et me rassasient pendant des heures. Et en plus, je fais des économies sur mes achats alimentaires. C’est aussi simple que ça.

Grâce à ce programme de nutrition, j’ai perdu des kilos de graisse superflue et gagné en masse musculaire. Je ne suis plus ballonné et j’ai recommencé à faire de l’exercice. Je me réveille plus en forme et je suis mieux dans ma peau. J’ai retrouvé une énergie incroyable. Maintenant, je peux dire en toute confiance que j’ai toute l’énergie nécessaire pour faire ce que veulent mes garçons à tout moment ! Isagenix est une communauté extraordinaire. Aujourd’hui, je veux aider le plus grand nombre de personnes possible à se reconstruire comme je l’ai fait.

Jochen Baele

Belgique

J’avais déjà fait quelques tentatives pour perdre du poids, mais rien ne marchait. J’étais très sceptique lorsque j’ai commencé à utiliser Isagenix, sur les conseils d’une personne que j’avais rencontrée et qui avait obtenu d’excellents résultats avec ce produit. Au début, je trouvais qu’il était fou, mais maintenant, c’est devenu un mode de vie. Je suis passée d’une alimentation trop riche en mauvais aliments à une alimentation saine et équilibrée avec beaucoup de légumes et de fruits. Je ne pratiquais absolument aucun sport et je fais maintenant de l’exercice trois ou quatre fois par semaine. Ça a vraiment changé ma vie.

Aujourd’hui, ma devise est de faire en sorte que chaque jour compte ! J’ai fait d’énormes progrès : en décembre 2020, j’ai commencé à faire de petites balades et en avril 2021, j’ai pu courir mes premiers 10 km en moins d’une heure. J’ai attrapé le virus. J’aimerais faire la course de 20 km “kom op tegen kanker” l’année prochaine ! C’était un rêve lointain que je n’aurais jamais cru possible. Maintenant, c’est une réalité ! J’ai toujours souhaité faire quelque chose comme ça en l’honneur de ma meilleure amie, décédée d’un cancer il y a 11 ans. Je suis ravie d’avoir trouvé une solution qui me donne la condition physique et la santé pour y parvenir !

Les collaborateurs d’Isagenix t’aident et te motivent comme personne d’autre. Qu’il s’agisse de suggestions d’entraînement, d’ingrédients ou de planification de menus, ils ont été d’un soutien formidable dès le départ. J’attends avec impatience mon deuxième IsaBody Challenge, avec encore plus de séances d’entraînement et surtout une alimentation encore plus savoureuse et plus saine !

Sophie Locke

Royaume-Uni

Pour moi, Isagenix est plus qu’une solution pour perdre du poids. C’était le coup de pouce dont j’avais besoin pour m’aider à me remettre de l’année la plus difficile de ma vie, en 2020.

Mon deuxième enfant est né lors du premier confinement au Royaume-Uni et, en raison d’une intolérance au lait non diagnostiquée, il a pleuré de manière incontrôlable pendant de longues périodes. J’ai donc souffert de dépression postnatale, de sautes d’humeur et j’ai pris de mauvaises habitudes alimentaires. Pour faire face à la situation, je me suis réfugiée dans la nourrriture et je buvais du chocolat chaud à outrance. Je me souviens que le pire moment a été Noël 2020 : j’avais pris du poids, je me sentais misérable et ma santé mentale s’était dégradée de façon spectaculaire. Alors le soir du Nouvel An, je me suis promis que 2021 serait l’année de ma guérison.

J’étais nerveuse mais déterminée à me sortir du trou noir. Je me suis donc inscrite à Isagenix, j’ai commencé à faire de l’exercice en marchant avec mon bébé dans son porte-bébé et je me suis inscrite à un programme de soutien psychologique. J’ai même commandé mon premier livre de cuisine. Je n’avais jamais aimé cuisiner, mais je me suis surprise à m’enthousiasmer pour les nouvelles recettes que j’allais réaliser. Petit à petit, j’ai commencé à me sentir mieux. Après 30 jours, j’ai osé me lancer dans la course à pied, en commençant par le 5 km. C’était difficile au début, mais j’ai apprécié le sentiment de réussite et j’ai rapidement constaté une amélioration de mes temps et de mon humeur. 60 jours ont passé et j’étais sur la voie de la guérison : j’ai commencé à apprécier le trail running et j’ai augmenté mes distances.

J’en suis à 16 semaines et je me reconnais à peine. Je me suis inscrite à un semi-marathon et je m’entraîne avec la gamme Isagenix AMPED™. J’ai développé des stratégies pour ma santé mentale qui n’incluent pas d’habitudes alimentaires malsaines. Toutes les personnes que je connais me disent que je suis pleine d’énergie, que j’ai bonne mine et que je suis heureuse ! Mais il n’y a pas que les grands changements qui ont eu un impact sur moi. Je remarque aussi les petites choses, comme le fait d’avoir acheté un nouveau bracelet de montre parce que l’ancien était trop grand, et le fait que lorsque j’ai repris le travail, mon tailleur était tellement grand que j’ai dû ressortir celui que je portais il y a dix ans, lorsque j’ai commencé ma carrière. Je pourrais continuer longtemps…

Pour moi, Isagenix est plus qu’une solution pour perdre du poids. C’est une façon de commencer et de terminer ma journée et de donner le meilleur de moi-même à chaque instant !

Sois l’un(e) de nos prochain(e)s finalistes ou mentions honorables du Isabody Challenge ! 

Inspiré(e) par ces histoires incroyables ? Nous le sommes certainement. Commence ton Isabody Challenge aujourd’hui et découvre comment tu peux transformer ta vie en 16 semaines*.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ RELATIF À LA PERTE DE POIDS

Résultats non typiques. Dans une étude menée en 2012 par des chercheurs de l’Université de Chicago dans l’Illinois, les sujets ont perdu en moyenne 4 kg avec une moyenne de 1 kg de perte de graisse viscérale au bout de 30 jours de Programme Isagenix. Les sujets ont également présenté un meilleur niveau de suivi et ont affiché une perte de poids plus constante d’une semaine à l’autre par rapport aux sujets suivant un régime classique.

Dans une étude en deux phases menée en 2015-2016 par le Skidmore College, Saratoga Springs, New York, les chercheurs ont analysé l’utilisation des produits Isagenix dans le cadre de la perte de poids suivie par une phase de maintien du poids. Lors de la phase de perte de poids, les participants ont suivi un régime contrôlé en calories à base de Shake Days et d’un Cleanse Day par semaine et ont perdu environ 11 kg (24 livres) au bout de 12 semaines. Lors de la phase de maintien de poids, les sujets qui ont poursuivi le régime contrôlé en calories à l’aide de produits Isagenix ont, au bout de 52 semaines, maintenu de façon plus efficace leur perte de poids par rapport à ceux qui étaient passés à un régime classique.

Share This Story, Choose Your Platform!

Meet our 2021 IsaBody Round 2 Finalists

October 6, 2021,

Ashleigh Turnbull

David Finnigan

Niederlande

Ich arbeite in der Luftfahrtindustrie, was bedeutet, dass ich die meiste Zeit von meiner Familie getrennt bin. Wenn ich dann zu Hause bin, möchte ich der Vater sein, der die Energie hat, mit seinen beiden Jungs herumzutoben, und zwar egal, wann. Allerdings wussten meine Jungs schon, dass ich mich erst einmal zehn Minuten ausstrecken musste, bis ich einsatzbereit war! Ich war sowohl körperlich als auch geistig ausgebrannt und obwohl ich wusste, in welche Richtung meine Gesundheits- und Fitnessziele gehen sollten, hatte ich nicht den Kopf dazu, sie anzugehen, weil ich erschöpft war. Ich habe irgendwie funktioniert, aber da ich lange arbeiten musste und nur wenig Zeit hatte, um mir etwas zu kochen, war es am einfachsten, etwas Süßes oder eine schnelle, ungesunde Mahlzeit zu essen.

Ich hatte das Glück, Steven Hewitt kennenzulernen. Ich habe herausgefunden, dass es ihm ähnlich ging wie mir und dass er mit Isagenix erstaunliche Ergebnisse erzielt hat. Jetzt frage ich mich, warum ich 18 Monate gewartet habe, bis ich mich für denselben Plan entschieden habe wie er! Isagenix hat mir die nötige Beständigkeit gegeben – täglich zwei superschnelle Smoothies, eine ausgewogene Mahlzeit und ein paar gesunde Snacks haben mir die Nährstoffe gegeben, die mein Körper gebraucht hat! Die Smoothies lassen sich in 30 Sekunden zubereiten und machen mich stundenlang satt. Jetzt gebe ich sogar weniger Geld beim Einkaufen von Lebensmitteln aus. Es war wirklich so einfach.

Mithilfe dieses Ernährungssystems habe ich kiloweise unliebsames Fett verloren und Muskelmasse aufgebaut. Ich habe nicht mehr mit Blähungen zu kämpfen und habe wieder angefangen, zu trainieren. Ich wache zufriedener auf und die neu entdeckte Energie ist unglaublich. Jetzt kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich die Energie habe, jederzeit das zu tun, was meine Jungs wollen! Isagenix ist eine tolle Community und jetzt möchte ich so vielen Menschen wie möglich helfen, wieder zu sich selbst zu finden, so wie ich es getan habe.

Jochen Baele

Belgien

Ich habe schon ein paar Mal versucht, abzunehmen, aber nichts hat wirklich funktioniert. Deshalb war ich skeptisch, als ich auf Anraten eines Bekannten, der gute Erfahrungen gemacht hatte, mit Isagenix anfing. Am Anfang habe ich ihn für verrückt erklärt, aber inzwischen ist es aus meinem neuen Alltag nicht mehr wegzudenken. Früher habe ich immer zu viel ungesundes Essen gegessen, jetzt ernähre ich mich ausgewogen. Früher habe ich überhaupt keinen Sport getrieben, jetzt trainiere drei- bis viermal pro Woche. Mein Lebensstil hat sich komplett geändert.

Heute zählt für mich jeder Tag! Meine Fortschritte sind super. Im Dezember 2020 habe ich mit leichtem Walken begonnen, im April 2021 bin ich schon das erste Mal die 10 km in unter einer Stunde gelaufen. Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich würde nächstes Jahr gerne den 20 km „kom op tegen kanker“-Lauf mitlaufen! Früher war das nur ein verrückter Traum, aber jetzt ist es Realität! Es war schon immer mein Wunsch, etwas in der Art für meinen besten Freund zu machen, der vor 11 Jahren an Krebs gestorben ist. Ich bin so dankbar, dass ich etwas gefunden habe, das es mir ermöglicht, fit und gesund genug zu sein, um das zu schaffen!

Die Hilfe und Motivation des gesamten Isagenix-Teams ist etwas ganz besonderes. Von Trainingsvorschlägen über Zutaten bis hin zur Essensplanung – die Unterstützung war von Anfang an extrem groß. Jetzt freue ich mich auf meine zweite IsaBody Challenge, auf noch mehr Workouts und vor allem auf mehr leckeres und gesundes Essen!

Sophie Locke

Vereinigtes Königreich

Für mich ist Isagenix mehr als nur eine Gewichtsverlustlösung. Es war der Anstoß, den ich brauchte, um 2020, das schwerste Jahr meines Lebens, hinter mir zu lassen.

Mein zweites Kind kam während des ersten Lockdowns in Großbritannien zur Welt. Aufgrund einer nicht diagnostizierten Milchunverträglichkeit schrie es stundenlang, ohne sich beruhigen zu lassen. Das führte dazu, dass ich unter postnatalen Depressionen, Stimmungsschwankungen und schlechten Essgewohnheiten litt. Mein Ausweg waren heiße Schokolade und Binge Eating. An Weihnachten 2020 war ich am Tiefpunkt. Ich hatte zugenommen, ich war unglücklich und meine psychische Gesundheit war am Boden. Deshalb habe ich mir an Silvester vorgenommen, dass 2021 alles anders werden muss.

Ich war nervös, aber fest entschlossen, mich aus dem schwarzen Loch zu befreien. Deshalb habe ich mich bei Isagenix angemeldet, habe mit sanften Übungen begonnen, indem ich mit meinem Baby in der Babytrage spazieren gegangen bin und habe mich auch zur Beratung angemeldet. Ich habe sogar mein erstes Kochbuch bestellt. Kochen hat mir nie Spaß gemacht, aber irgendwann fand ich es super, neue Rezepte nachzukochen. Nach und nach ging es mir besser. Nach 30 Tagen habe ich mich ans Laufen gewagt und mit 5 km begonnen. Am Anfang war es schwer, aber das Erfolgserlebnis tat mir gut. Ich merkte schnell, wie sich meine Zeiten und meine Stimmung verbesserten. Nach 60 Tagen war ich auf dem Weg der Besserung – ich begann Trailrunning für mich zu entdecken und lief längere Strecken.

Inzwischen sind 16 Wochen vergangen und ich erkenne mich kaum wieder. Ich habe mich für einen Halbmarathon angemeldet und trainiere mit Isagenix AMPED™. Ich habe Bewältigungsstrategien für meine psychische Gesundheit entwickelt, zu denen keine ungesunden Essgewohnheiten gehören. Jeder, den ich kenne, sagt mir, wie viel Energie ich habe, wie gut ich aussehe und wie glücklich ich geworden bin! Es sind jedoch nicht nur die großen Veränderungen, die sich auf mich ausgewirkt haben. Ich bemerke auch die kleinen Dinge, wie z. B. dass ich ein neues Uhrenarmband gekauft habe, weil mein altes zu groß war, und dass, als ich wieder anfing zu arbeiten, mein Kostüm viel zu groß war. Tatsächlich musste ich mein 10 Jahre altes Kostüm ausgraben, das ich an meinem ersten Arbeitstag getragen hatte. Ich könnte noch mehr aufzählen …

Für mich ist Isagenix mehr als nur eine Gewichtsverlustlösung. Ich beginne und beende jetzt meinen Tag damit und hole den ganzen Tag das Bestmögliche aus mir heraus!

Werde auch du eine/r der besonders geehrten Teilnehmer/innen der IsaBody Challenge oder sogar eine/r der Finalist/innen! 

Inspiriert von diesen unglaublichen Geschichten? Wir sind es auf jeden Fall. Melde dich noch heute für deine eigene IsaBody Challenge an und entdecke, wie du dein Leben in 16 Wochen* verändern kannst.

GEWICHTSABNAHME HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Ergebnisse sind nicht typisch. In einer Studie, die 2012 von Forschern der University of Illinois in Chicago durchgeführt wurde, verloren die Probanden nach 30 Tagen mit dem Isagenix-System durchschnittlich 9 Pfund, wobei durchschnittlich 2 Pfund des Verlustes aus viszeralem Fett stammten. Die Probanden hatten auch ein höheres Maß an Adhärenz und hatte mehr konsistente Gewichtsabnahme von Woche zu Woche im Vergleich zu den Probanden auf eine traditionelle Diät. Weitere Informationen über die Studie finden Sie unter IsagenixHealth.net

In einer zweiphasigen Studie, die 2015-16 vom Skidmore College in Saratoga Springs, New York, durchgeführt wurde, untersuchten Forscher die Verwendung von Isagenix-Produkten zur Gewichtsabnahme und anschließenden Gewichtserhaltung. Im Rahmen der Abnehmphase nahmen die Teilnehmer an einem kalorienkontrollierten Programm mit Shake-Tagen und einem Cleanse-Tag pro Woche teil und verloren nach 12 Wochen durchschnittlich 24 Pfund. In der Phase der Gewichtserhaltung hielten die Teilnehmer, die das kalorienkontrollierte Programm mit Isagenix-Produkten fortsetzten, ihren Gewichtsverlust besser aufrecht als diejenigen, die nach 52 Wochen zu einer herkömmlichen Ernährung übergingen.

Share This Story, Choose Your Platform!

Meet our 2021 IsaBody Round 2 Finalists

October 6, 2021,

Ashleigh Turnbull

David Finnigan

Paesi Bassi

Lavoro nell’aviazione, e per la maggior parte del tempo sono lontano dalla mia famiglia. Ecco perché, quando torno a casa, voglio essere un papà che ha l’energia di entrare in azione ogni volta che i miei due ragazzi me lo chiedono. Tuttavia, loro hanno sempre saputo di dover aspettare i miei dieci minuti di stretching prima che fossi pronto per l’azione! Ero sfinito, sia fisicamente che mentalmente, e anche se riuscivo a vedere quali fossero i miei obiettivi di salute ed esercizio fisico, non ero pronto a perseguirli perché mi sentivo esausto. Semplicemente, non facevo altro che lavorare. Tornando a casa tardi, avevo poco tempo per preparare la cena, così l’opzione più facile erano spuntini pieni di zuccheri o malsani snack veloci.

Poi, per mia fortuna, incontrai Steven Hewitt che, con una storia simile alla mia, aveva ottenuto risultati sorprendenti grazie a Isagenix. Ora mi chiedo soltanto perché ho aspettato diciotto mesi per dire sì al suo stesso piano! Isagenix mi ha dato la costanza di cui avevo bisogno. Due frullati superveloci al giorno, un pasto equilibrato e un paio di spuntini sani mi hanno assicurato tutta la nutrizione di cui il mio corpo aveva bisogno! I frullati sono pronti in trenta secondi e mi lasciano sazio per ore, per questo ora riesco anche a risparmiare sulla spesa che faccio. È stato davvero facile.

Con questo sistema nutrizionale, ho perso chili di grasso indesiderato e ho ripreso massa muscolare. Mi sono sgonfiato e ho ricominciato a fare esercizio, mi sveglio più felice con me stesso e l’energia che ho ritrovato è incredibile. Ora posso dire con certezza che posso fare tutto ciò che mi chiedono i miei ragazzi, e senza farli aspettare! Isagenix è una community straordinaria, e ora sento anche io il desiderio di aiutare quante più persone possibile a ritrovare se stesse, come è stato fatto per me.

Jochen Baele

Belgio

Avevo già fatto alcuni tentativi per perdere peso, ma niente mi aveva aiutato realmente. Così, scetticamente, ho iniziato con Isagenix su consiglio di qualcuno che l’aveva provato con ottimi risultati. All’inizio la credevo una follia, e invece oggi ne ho fatto il mio stile di vita. Sono passata dal mangiare sempre troppo e male a una dieta sana ed equilibrata con molta frutta e verdura; e dal non fare nessun tipo di sport ora mi alleno dalle tre alle quattro volte a settimana. Il mio stile di vita è cambiato drasticamente.

Adesso il mio mantra è far valere ogni giorno! Ho fatto progressi incredibili. Da dicembre 2020 ho iniziato con semplici passeggiate e, ad aprile 2021, sono riuscita a correre i miei primi 10 km in meno di un’ora. Ora mi è venuto il pallino e l’anno prossimo vorrei fare la Kom op Tegen Kanker da 20 km! Una volta era un sogno lontano che pensavo impossibile, e invece adesso è la realtà! Ho sempre desiderato fare una cosa come questa in onore della mia migliore amica, che è morta di cancro undici anni fa, e sono davvero felice di aver trovato chi mi ha permesso di mettermi in forma per realizzare questo sogno!

Il supporto e la motivazione che il team di Isagenix offre sono senza precedenti. Dai consigli per l’allenamento agli ingredienti e alla pianificazione del menù, mi hanno tutti aiutato sin dall’inizio. Ora non vedo l’ora che arrivi la mia seconda IsaBody Challenge, per continuare ad allenarmi con impegno e, soprattutto, per mangiare più cibo sano e gustoso!

Sophie Locke

Regno Unito

Isagenix è più di una dieta per me. È stata la spinta di cui avevo bisogno per iniziare il mio viaggio di recupero dal 2020, l’anno più difficile della mia vita.

Il mio secondogenito è nato durante il primo lockdown qui in Gran Bretagna e, a causa di un’intolleranza al latte non diagnosticata, piangeva a lungo e in modo incontrollabile, il che mi ha portato a soffrire di depressione post-parto, sbalzi d’umore e cattive abitudini alimentari. Cercavo conforto nella cioccolata calda e nelle abbuffate. Ricordo di aver toccato il fondo nel Natale 2020. Avevo messo su peso, ero infelice e la mia salute mentale era letteralmente crollata; così, a Capodanno, mi ripromisi che il 2021 sarebbe stato l’anno della guarigione.

Ero nervosa, ma anche determinata a tirarmi fuori dal baratro, così mi sono iscritta al programma Isagenix, ho iniziato a fare un po’ di esercizio fisico camminando con il mio bambino nel suo marsupio, e mi sono inoltre iscritta al servizio di consulenza. Ordinai il mio primo libro di cucina, e dire che non mi era mai piaciuto cucinare, ma mi trovai ad entusiasmarmi per le nuove ricette che avrei preparato. A poco a poco, iniziai a sentirmi meglio. Dopo trenta giorni affrontai la corsa, iniziando con 5 km. All’inizio fu dura, ma mi piacque il senso di realizzazione che mi dava e vidi rapidamente un miglioramento dei miei tempi e del mio umore. Dopo sessanta giorni, ero sulla strada verso la guarigione: avevo iniziato a correre il trail running e aumentavo le mie distanze.

Ora sono a sedici settimane e quasi non mi riconosco. Ho partecipato a una mezza maratona e mi alleno con la gamma Isagenix AMPED™. Ho sviluppato strategie per prendermi cura della mia salute mentale che non includono abitudini alimentari errate. Chi mi conosce mi dice che sono piena di energia, che sto bene e che sono diventata felice! Ma non si tratta solo di grandi cambiamenti. Lo noto anche nelle piccole cose, come il fatto che ho comprato un nuovo cinturino per l’orologio perché il vecchio era troppo largo, o che quando ho ripreso il lavoro, il mio vestito era così grande che dovetti ripescare quello di dieci anni prima, di quando iniziai a lavorare. E potrei continuare all’infinito…

Isagenix è più di una dieta per me. È ora il modo in cui inizio e chiudo le mie giornate, e con cui ogni giorno ottengo il massimo da me stessa!

Diventa una delle nostre prossime Menzioni d’Onore della IsaBody Challenge o addirittura uno dei finalisti! 

Queste storie straordinarie sono state di ispirazione per te? Per noi certamente sì. Iscriviti alla tua IsaBody Challenge oggi stesso e scopri come puoi trasformare la tua vita in 16 settimane*.

LIBERATORIA PER LA PERDITA DI PESO

Risultati non tipici. In uno studio condotto nel 2012 dall’Università dell’Illinois a Chicago, i soggetti hanno perso una media di 9 libbre con una media di 2 libbre della perdita dal grasso viscerale dopo 30 giorni su un sistema Isagenix. I soggetti hanno anche avuto un maggiore livello di aderenza e hanno avuto una perdita di peso più coerente di settimana in settimana rispetto ai soggetti su una dieta tradizionale. Per ulteriori informazioni sullo studio, visitare IsagenixHealth.net

In uno studio a due fasi eseguito nel 2015-16 dallo Skidmore College, Saratoga Springs, New York, i ricercatori hanno valutato l’uso dei prodotti Isagenix per la perdita di peso seguita dalla manutenzione del peso. Come parte della fase di perdita di peso, i partecipanti hanno preso parte a un regime calorico controllato di Shake Days e un Cleanse Day a settimana e hanno perso una media di 24 libbre dopo 12 settimane. Durante la fase di mantenimento del peso, i soggetti che hanno continuato il programma calorico controllato utilizzando prodotti Isagenix hanno mantenuto meglio la loro perdita di peso rispetto a quelli che sono passati a una dieta tradizionale dopo 52 settimane.

Share This Story, Choose Your Platform!

Meet our 2021 IsaBody Round 2 Finalists

October 6, 2021,

Ashleigh Turnbull

David Finnigan

Países Baixos

Eu trabalho na área da aviação, o que significa que a maior parte do tempo estou longe da minha família. Por isso, quando estou em casa, quero ser o pai que tem a energia para entrar em ação sempre que os meus dois jovens rapazes pedem. Mas os meus filhos sabiam que tinham de esperar que eu fizesse alongamentos durante dez minutos antes de entrar em ação! Eu estava desgastado, tanto física como mentalmente e, embora soubesse o que queria alcançar com os meus objetivos de saúde e boa forma física, não tinha o estado de espírito certo para abordar o assunto porque estava exausto. Estava simplesmente a operar para trabalhar, e como trabalhava até tarde e tinha pouco tempo para preparar as refeições, a escolha mais fácil era tomar algo açucarado ou opções pouco saudáveis e rápidas.

Felizmente para mim, conheci Steven Hewitt e descobri que ele tinha uma história semelhante à minha, e que tinha conseguido resultados surpreendentes com a Isagenix. Agora só me pergunto porque esperei 18 meses para fazer o mesmo plano que ele fazia! A Isagenix deu-me a consistência de que eu precisava: dois smoothies super rápidos por dia, uma refeição equilibrada e um par de snacks saudáveis deram-me toda a nutrição de que o meu corpo precisava! Os smoothies demoram 30 segundos a preparar e saciam-me durante horas, e agora até poupo dinheiro em compras de comida. Tem sido mesmo assim tão fácil.

Depois de utilizar este sistema de nutrição, perdi quilos de gordura indesejada e ganhei massa muscular. Já não estou inchado e comecei a fazer exercício novamente, acordo mais feliz e a nova energia que tenho é espantosa. Agora posso dizer com confiança que tenho energia para fazer o que os meus filhos quiserem a qualquer momento! A Isagenix é uma comunidade espantosa e agora desejo cada vez mais ajudar o maior número possível de pessoas a reencontrarem-se, como eu fiz.

Jochen Baele

Bélgica

Já tinha feito algumas tentativas para perder peso, mas nada ajudou realmente, por isso, ceticamente, comecei a Isagenix a conselho de alguém que conheci e que tinha conseguido excelentes resultados. No início achei que era uma loucura, mas agora é o meu novo estilo de vida. Passei de comer sempre demasiada comida pouco saudável para agora ter uma dieta saudável e equilibrada com muitos vegetais e fruta, e passei de não praticar absolutamente nenhum desporto para agora fazer exercício três ou quatro vezes por semana. Tem sido uma grande mudança de estilo de vida para mim.

Agora o meu mantra é fazer todos os dias contar! O meu progresso tem sido fantástico: em dezembro de 2020 comecei a fazer pequenas caminhadas e, em abril de 2021, consegui correr pela primeira vez 10 km em menos de uma hora. Agora tenho o bichinho e quero fazer a corrida de 20 km “kom op tegen kanker” no próximo ano! Isto era um sonho distante que nunca pensei ser possível, mas agora é uma realidade! Foi sempre um desejo meu fazer algo assim em honra do meu melhor amigo que morreu de cancro há 11 anos, por isso estou tão grato por ter encontrado algo que me permitiu estar em forma e saudável o suficiente para o conseguir!

A ajuda e motivação que recebemos de todos na Isagenix é extraordinária. Desde sugestões de treino a ingredientes e planeamento de refeições, têm-me dado muito apoio desde o início. Agora estou ansioso pelo meu segundo IsaBody Challenge, por ainda mais treino, e, especialmente, por comida mais saborosa e mais saudável!

Sophie Locke

Reino Unido

A Isagenix é para mim mais do que uma solução de perda de peso. Foi o pontapé de saída de que eu precisava para me ajudar na minha jornada de recuperação do ano mais difícil da minha vida, 2020.

O meu segundo filho nasceu no primeiro confinamento no Reino Unido e, devido a uma intolerância ao leite não diagnosticada, chorava incansavelmente durante longos períodos de tempo, o que me levou a sofrer de depressão pós-natal, mudanças de humor e maus hábitos alimentares. Como compensação, comecei a comer compulsivamente. Lembro-me de que o meu pior momento foi o Natal de 2020; tinha engordado, estava muito infeliz e a minha saúde mental declinou drasticamente. Por isso, na noite de Ano Novo prometi a mim mesma que 2021 seria um ano de cura.

Estava nervosa mas determinada a sair do buraco negro. Por isso, inscrevi-me na Isagenix, comecei a fazer exercício suave caminhando com o meu bebé no carrinho, e também me inscrevi na terapia. Até encomendei o meu primeiro livro de cozinha, e nunca tinha gostado de cozinhar, mas dei por mim a ficar entusiasmada com as novas receitas que ia fazer. Pouco a pouco comecei a sentir-me melhor. Ao fim de 30 dias, aventurei-me a correr, tendo começado com 5 km. Foi difícil no início, mas apreciei a sensação de realização e, rapidamente vi uma melhoria dos meus tempos e do meu estado de espírito. Passaram 60 dias e eu estava no caminho da recuperação; tinha começado a gostar de correr e a aumentar as minhas distâncias.

Passaram 16 semanas e mal me reconheço. Entrei numa meia maratona e treinei com a gama Isagenix AMPED™. Desenvolvi estratégias de sobrevivência para a minha saúde mental sem incluir hábitos alimentares pouco saudáveis. Todos os que me conhecem dizem-me que estou com muita energia, muito bem e feliz! Mas não senti apenas o impacto das grandes mudanças. Também reparo nas pequenas coisas, como por exemplo, quando comprei uma correia de relógio nova porque a minha antiga estava demasiado larga, ou quando voltei ao trabalho e o meu fato me ficava tão grande que tive de recuperar um fato que tinha usado 10 anos antes, quando comecei a trabalhar. E os exemplos não ficam por aqui…

A Isagenix é para mim mais do que uma solução de perda de peso. Agora é a forma como começo o meu dia, termino o meu dia e obtenho o melhor desempenho de mim própria ao longo do dia!

Sê um dos nossos próximos galardoados com a Menção Honrosa do IsaBody Challenge ou até um(a) Finalista! 

Sentes-te inspirado(a) por estas histórias incríveis? Nós sim! Regista-te ainda hoje para o teu IsaBody Challenge e descobre como podes transformar a tua vida em 16 semanas*.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR PERDA DE PESO

Resultados não típicos. Num estudo realizado em 2012 por investigadores da Universidade de Illinois em Chicago, os sujeitos perderam uma média de 9 libras com uma média de 2 libras da perda de gordura visceral após 30 dias num Sistema Isagenix. Os sujeitos também tiveram um maior nível de adesão e tiveram uma perda de peso mais consistente de semana para semana, em comparação com os sujeitos de uma dieta tradicional. Para mais informações sobre o estudo, visite IsagenixHealth.net

Num estudo em duas fases realizado em 2015-16 pelo Skidmore College, Saratoga Springs, Nova Iorque, os investigadores avaliaram a utilização de produtos Isagenix para a perda de peso seguida de manutenção de peso. Como parte da fase de perda de peso, os participantes participaram num regime de dias de tremor controlado por calorias e um dia de limpeza por semana e perderam uma média de 24 libras após 12 semanas. Durante a fase de manutenção do peso, os sujeitos que continuaram o programa controlado por calorias utilizando produtos Isagenix mantiveram melhor a sua perda de peso em comparação com aqueles que transitaram para uma dieta tradicional após 52 semanas.

Share This Story, Choose Your Platform!

Meet our 2021 IsaBody Round 2 Finalists

October 6, 2021,

Ashleigh Turnbull

David Finnigan

Trabajo en el sector de la aviación, lo que significa que la mayor parte del tiempo estoy lejos de mi familia, así que cuando estoy en casa, quiero ser el padre que tiene la energía para entrar en acción cuando mis dos hijos pequeños lo dicen. Sin embargo, mis hijos sabían que tenían que esperar a que me   estirara durante diez minutos antes de entrar en acción. Estaba cansado, tanto física como mentalmente, y aunque podía ver dónde quería estar con mis objetivos de salud y fitness, no tenía la mentalidad adecuada para abordarlo porque estaba agotado. Simplemente estaba operando para trabajar, y debido a que trabajaba hasta tarde y tenía poco tiempo para preparar las comidas, la opción mas fácil era algo con azúcar u opciones rápidas no saludables. Por fortuna para mí, conocí a Steven Hewitt y descubrí que tenía una historia similar a la mía, y que había obtenido resultados sorprendentes con Isagenix. Ahora sólo me pregunto por qué esperé 18 meses para decir que sí al mismo plan que tenía él. Isagenix me dio la regularidad que necesitaba: ¡dos batidos súper rápidos al día, una comida equilibrada y un par de tentempiés saludables me dieron toda la nutrición que mi cuerpo necesitaba! Los batidos se preparan en 30 segundos y me satisfacen durante horas y, de hecho, ahora estoy ahorrando dinero en la compra de alimentos. Realmente ha sido así de simple.

Después de usar este sistema de nutrición, he perdido kilos de grasa no deseada y he adquirido masa muscular. Ya no estoy inflado y he empezado a hacer ejercicio de nuevo, me despierto más feliz conmigo mismo y la renovada energía que tengo es increíble. Ahora puedo decir con confianza que tengo la energía para hacer lo que mis hijos quieran en cualquier momento. Isagenix es una comunidad increíble y ahora tengo el gran deseo de ayudar a tantas personas como sea posible a reencontrarse a sí mismas como yo lo he hecho.

Jochen Baele

Ya había hecho algunos intentos para perder peso, pero nada me ayudó realmente, así que con gran escepticismo comencé con Isagenix por consejo de alguien que conocí y que había tenido grandes resultados con este sistema. Al principio me parecio loco,pero ahora es mi estilo de vida. Pasé de comer siempre demasiada comida poco saludable a llevar una dieta sana y equilibrada con mucha verdura y fruta, y pasé de no hacer absolutamente nada de deporte a hacer ejercicio tres o cuatro veces a la semana. Ha sido un cambio de estilo de vida para mí.

Ahora mi principio es hacer que cada día cuente. Mis progresos han sido estupendos: desde diciembre de 2020 empecé a hacer caminatas ligeras y en abril de 2021 pude correr mis primeros 10 km en menos de una hora. ¡Ahora me ha entrado el gusanillo y me gustaría hacer la carrera de 20 km “kom op tegen kanker” el año que viene! Antes era un sueño lejano que no creía posible, pero ahora es una realidad. Siempre fue mi deseo hacer algo así en homenaje a mi mejor amigo, que murió de cáncer hace 11 años, así que estoy muy agradecido por haber encontrado algo que me permite estar lo suficientemente sano y en forma para lograrlo.

La ayuda y la motivación que recibes de todos en Isagenix no tiene precedentes. Desde las sugerencias de entrenamiento hasta los ingredientes y la planificación del menú, han sido un gran apoyo desde el principio. Ahora espero con ansias mi segundo Reto IsaBody, más entrenamientos y, sobre todo, ¡más comida sabrosa y saludable!

Sophie Locke

Para mí, Isagenix es más que una solución para perder peso. Fue el puntapié inicial que necesitaba para ayudarme en mi viaje hacia la recuperación del año más difícil de mi vida en 2020.

Mi segundo hijo nació en el primer cierre del Reino Unido y, debido a una intolerancia a la leche no diagnosticada, lloró incontroladamente durante periodos prolongados, lo que me llevó a sufrir una depresión postnatal, cambios de humor y malos hábitos alimenticios. Para sobrellevarlo, recurrí al chocolate caliente y a los atracones. Recuerdo que mi peor momento fue la Navidad de 2020: había engordado, me sentía desgraciada y mi salud mental empeoró drásticamente, así que en Nochevieja me prometí a mí misma que 2021 sería un año de curación.

Estaba nerviosa pero decidida a salir del agujero negro, así que me apunté a Isagenix, empecé a hacer ejercicio suave caminando con mi bebé en su mochila, y también me apunté a terapia. Incluso pedí mi primer libro de cocina, y eso que nunca me había gustado cocinar, pero me encontré entusiasmada con las nuevas recetas que iba a hacer. Poco a poco empecé a sentirme mejor. Al cabo de 30 días me atreví a correr, empezando por 5k. Fue duro al principio, pero disfruté de la sensación de logro y rápidamente vi una mejora en mis tiempos y en mi estado de ánimo. Pasaron 60 días y estaba en el camino de la recuperación: había empezado a disfrutar del trail running y a aumentar mis distancias.

Ahora llevo 16 semanas y apenas me reconozco. Me he inscrito en una media maratón y me entreno con la gama AMPED™ de Isagenix. He desarrollado estrategias de afrontamiento para mi salud mental que no incluyen hábitos alimenticios poco saludables. Todas las personas que conozco me dicen lo animada que estoy, lo bien que me veo y lo feliz que me he vuelto. Pero no son sólo los grandes cambios los que me han impactado. También me doy cuenta de las pequeñas cosas, como que me compré una correa de reloj nueva porque la antigua me quedaba grande, o que cuando volví al trabajo, el traje me quedaba tan grande que tuve que sacar mi traje de hace 10 años, de cuando empecé a trabajar. Podría seguir…

Para mí, Isagenix es más que una solución para perder peso. ¡Ahora es la forma en que empiezo mi día, termino mi día y obtengo el mejor rendimiento de mí misma durante todo el día!

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top