Media-interviews en -vragen.

Isagenix heeft ter bescherming van het merk Isagenix en ten behoeve van een consistente en samenhangende boodschap besloten dat het in het belang van alle Associates en Klanten is om woordvoerders van het bedrijf te hebben die zorg dragen voor alle communicatie met de media.

Dienovereenkomstig is het voor Onafhankelijke Isagenix Associates en Klanten niet toegestaan om contact op te nemen met, te praten met, in te gaan op vragen van of interviews te hebben met de media over Isagenix en diens producten en beloningsregelingen, hun ervaringen met Isagenix of andere aan Isagenix gerelateerde zaken, ook al wordt de naam van Isagenix niet genoemd, tenzij zij hiervoor vooraf de schriftelijke toestemming van Isagenix hebben verkregen.

Het verstrekken van informatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Isagenix wordt gezien als schending van dit beleid, ongeacht of deze informatie positief of negatief dan wel juist of onjuist is. Indien er door Isagenix wordt ingestemd met een media-interview kan er bovendien een passende mediatraining worden verzorgd om te waarborgen dat het bedrijf op juiste en succesvolle wijze wordt gerepresenteerd.

“Media” wordt in brede zin gedefinieerd als alle traditionele nieuwsbronnen, televisie- en radioprogramma’s, gedrukte media evenals alle journalistieke communicatie via internet, waaronder blogs, fora, en mededelingenborden die zijn gerelateerd aan journalistiek nieuws of soortgelijke bronnen. Alle vragen vanuit de media dienen te worden doorverwezen naar op media@isagenixcorp.com.