Verdien in 2020 meer geld met deze nieuwe maandelijkse bonus door elke maand uw status van Paid-as Executive te behouden!

Noteer alvast in uw agenda

Actieperiode: 27 januari 2020 t/m 24 januari 2021

Werkwijze

Doe hiervoor het volgende in een commissiemaand:

 • Behoud elke dag uw status van Paid-as Executive.
 • Wees persoonlijk actief.
 • Schrijf twee nieuwe klanten in met 100 BV of meer.

U krijgt voor die maand dan een bonus van €609!

Het wordt nog mooier, want als u drie maanden achter elkaar deze nieuwe bonus behaalt, krijgt u de derde maand niet €609 maar €813.

Executives kunnen met deze nieuwe bonus in 12 maanden tijd in totaal €8,130 verdienen!

Alles wat u moet weten

 • De actie Executive Bonus voor Levensstijl loopt van 27 januari 2020 t/m 24 januari 2021.
 • Aan deze actie kunnen alle landen behalve Korea meedoen.
 • Om de nieuwe Executive Bonus voor Levensstijl te verdienen moet u in een commissiemaand het volgende doen:
  • Elke dag Paid-as Executive blijven.
  • Twee nieuwe klanten met minimaal 100 BV aan Beloningen voor Levensstijl inschrijven.
  • Persoonlijk actief zijn via persoonlijke aankopen of retailbestellingen via uw gerepliceerde Isagenix-website.
 • U ontvangt elke maand €609 als u aan bovenstaande criteria voldoet.
 • Indien u drie maanden achter elkaar aan deze criteria voldoet, verdient u €813 in plaats van het standaardbedrag van €609.
 • De bonus wordt de daaropvolgende maand uitgekeerd op de maandag die het dichtst in de buurt van de vijftiende ligt.
 • De commissiemaand is hetzelfde als op de Leadership Pool Kalender.

Veelgestelde vragen

V: Hoe blijf ik persoonlijk actief om me voor deze actie te kwalificeren?

A: Om persoonlijk actief te blijven, moet u de actieve status behouden door te voldoen aan de eisen van de teambeloningsregeling van Isagenix. Dit doet u door in de voorafgaande 30 dagen een minimum van 100 BV aan retailbestellingen via uw gerepliceerde Isagenix-website, persoonlijke bestellingen (voor persoonlijk gebruik of wederverkoop aan retailklanten), of een combinatie hiervan te behouden.

V: Wat is het schema van de commissiemaand?

A: Dit staat in de Leadership Pool Kalender van 2020.

V: Is er een coulanceperiode als een of meer van mijn persoonlijk ingeschreven consultants geen Paid-as Consultant in de commissiemaand is en ik niet langer voldoe aan de eisen van Paid-as Executive?

A: Momenteel hanteren we een coulanceperiode van één dag om weer het benodigde aantal persoonlijk ingeschreven Paid-as Consultants te verkrijgen om Paid-as Executive te blijven.

V: Waar kan ik elke dag het aantal persoonlijk Ingeschreven Paid-as Consultants bekijken?

A: Nader vast te stellen.

V: Verdien ik elke willekeurige derde maand op rij een bonus van €813, zolang de drie maanden elkaar maar opvolgen?

A: Ja. Na drie achtereenvolgende maanden verdient u een bonus van 1000 USD in plaats van €609 en het aantal achtereenvolgende maanden wordt dan weer op nul gezet voor het berekenen van deze extra bonus. Als u bijvoorbeeld zes maanden op rij aan de eisen voldoet, verdient u in maand één, twee, vier en vijf een bedrag van €609 en in maand drie en zes een bedrag van €813.

V: Verdien ik de €813 aan bonus als ik mij in totaal drie maanden heb gekwalificeerd?

A: Nee, voor het verdienen van de bonus van €813 in plaats van €609 gaat het om drie maanden direct achter elkaar.

V: Wanneer worden de bonussen uitgekeerd?

A: Bonussen die zijn verdiend met de Executive Bonus voor Levensstijl worden in de daaropvolgende maand uitgekeerd op de maandag die het dichtst bij de vijftiende ligt.

V: Welke markten doen aan deze actie mee?

A: Onafhankelijke Isagenix Associates in alle markten, behalve Korea, komen in aanmerking voor deelname aan de actie Executive Bonus voor Levensstijl.

V: Wat houdt het in om elke dag van de commissiemaand Paid-as Executive te zijn?

A: U moet op elke dag van die commissiemaand ten minste tien (10) of meer persoonlijk ingeschreven Paid-as Consultants hebben met vijf of meer bij uw linker verkoopteam en vijf of meer bij uw rechter verkoopteam.

V: Wat is een persoonlijk ingeschreven Paid-as Consultant?

A: Dit is iemand die u persoonlijk heeft ingeschreven bij Isagenix en de status van Consultant heeft bereikt. Voor het bereiken van de status Consultant moet deze persoon een persoonlijk volume van 100 hebben verzameld en minimaal 100 BV van persoonlijk ingeschreven leden op het linker en rechter verkoopteam aanhouden. Dit heeft allemaal betrekking op de voorafgaande 30 dagen.

 

Alle onafhankelijke Isagenix Associates uit de VS (inclusief Puerto Rico), Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Europa, Mexico, Taiwan en Hongkong kunnen van 27 januari 2020 t/m 24 januari 2021 aan de actie meedoen. U moet een goede reputatie bij Isagenix hebben en actief zijn zoals beschreven in de teambeloningsregeling van Isagenix om in aanmerking te komen voor de beloningen van deze actie. De beloningen die u via deze actie ontvangt, inclusief niet-geldelijke beloningen, zijn mogelijk belast. Isagenix behoudt zich het recht voor om erkenningen of andere prijzen te controleren, te wijzigen of te weigeren ter voorkoming of correctie van pogingen om de regels te omzeilen of de actie te manipuleren, en te waarborgen dat de doelstelling van de actie wordt bereikt. Isagenix behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en op elk gewenst moment (een deel van) deze actie te wijzigen of stop te zetten.